Voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Omvang
 2. conclusie
 3. herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Mängelhaftung (Gewährleistung)
 8. Einlösung von Aktionsgutscheinen
 9. Toepasselijk recht
 10. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Scope

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna "AV") van Elnaz Falahati (hierna "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "Klant") heeft met de Verkoper met betrekking tot de online Winkel voltooit de getoonde goederen. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij iets anders is overeengekomen.

1.2 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is elke natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die overwegend niet commercieel zijn, noch zijn zelfstandige beroepsactiviteit.

1.3 Een ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke persoon of rechtspersoon of een rechtspersoon die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Conclusie

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om een ​​bindend aanbod van de klant te doen.

2.2 De klant kan het aanbod indienen met behulp van het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, doet de klant een juridisch bindend contractaanbod voor de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt. Verder kan de klant het aanbod ook per e-mail bij de verkoper indienen.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

 • door toezending van de klant een schriftelijke bevestiging van de bestelling of een orderbevestiging schriftelijk (per fax of e-mail), en de omvang van de orderbevestiging aan de klant is relevant, of
 • Door de bestelde goederen aan de klant te leveren, voor zover de toegang van de goederen naar de klant relevant is, of
 • door na de levering van zijn bestelling, instrueert hij de klant te betalen.

Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Die Frist zur Annahme des Angebots start am Tag nach der Absendung des Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die Absendung des Angebots folgt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, dus vergulde sterften als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.

2.4 Als u een door PayPal aangeboden betalingsmethode selecteert, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal"), onderworpen aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-account heeft - onder de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-account kan worden bekeken https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant betaalt met een door PayPal aangeboden betaalmethode die kan worden geselecteerd in het online bestelproces, verklaart de verkoper al akkoord te gaan met het aanbod van de klant op het moment dat de klant op de knop klikt die het bestelproces voltooit.

2.5 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de tekst van het contract door de verkoper opgeslagen nadat het contract is gesloten en in tekstvorm naar de klant gestuurd (bijv. E-mail, fax of brief) nadat de klant zijn bestelling heeft verzonden. Een verdere bepaling van de contracttekst door de verkoper vindt niet plaats. Als de klant een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de online winkel van de verkoper voordat hij zijn bestelling plaatst, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en zijn ze gratis toegankelijk voor de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de bijbehorende inloggegevens te verstrekken.

2.6 Alvorens de bindende bestelling in te dienen via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm aandachtig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer als onderdeel van het elektronische bestelproces corrigeren met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces voltooit.

2.7 De Duitse en Engelse taal zijn beschikbaar voor het sluiten van het contract.

2.8 Orderverwerking en contact worden meestal uitgevoerd via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant dient ervoor te zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor het verwerken van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder moet de klant bij het gebruik van SPAM-filters ervoor zorgen dat alle e-mails die door de verkoper of door derden die door de verkoper zijn aangesteld om de bestelling te verwerken, worden verzonden, kunnen worden afgeleverd.

3) Terugtrekking

3.1 Consumenten hebben doorgaans een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht is te vinden in het annuleringsbeleid van de verkoper.

4) Prijzen en betaling

4.1 Tenzij anders vermeld in de productomschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen er extra kosten ontstaan ​​waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant komen. Deze omvatten bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld via kredietinstellingen (bijv. Overboekingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. Douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met het overmaken van geld als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsmogelijkheid (en) worden aan de klant gecommuniceerd in de online winkel van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling via bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Als u een betaalmethode selecteert die wordt aangeboden via de betalingsdienst "Shopify Payments", wordt de betaling verwerkt door de betalingsdienstaanbieder Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland (hierna "Stripe" genoemd) ). De individuele betaalmethoden die worden aangeboden via Shopify Payments worden aan de klant gecommuniceerd in de online winkel van de verkoper. Voor het verwerken van betalingen kan Stripe gebruik maken van andere betaaldiensten waarvoor bijzondere betalingsvoorwaarden kunnen gelden, waarover de klant afzonderlijk kan worden geïnformeerd. Meer informatie over "Shopify Payments" is online beschikbaar op: https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de beschikbaar.

5) Verzendkosten

5.1 Indien de verkoper aanbiedt de goederen te verzenden, vindt de levering plaats binnen het door de verkoper opgegeven leveringsgebied op het door de klant opgegeven leveringsadres, tenzij anders overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper bepalend.

5.2 Als de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt ​​de klant de redelijke kosten die de verkoper heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de verzendkosten als de klant effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Voor de retourkosten, als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de bepalingen in het annuleringsbeleid van de verkoper van toepassing.

5.3 Indien de klant handelt als ondernemer, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft afgeleverd aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om te vervoeren de zending uit. Als de klant als consument handelt, gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen over het algemeen pas over wanneer de goederen worden overhandigd aan de klant of een persoon die bevoegd is om ze in ontvangst te nemen. Desalniettemin gaat het risico van onopzettelijk verlies en onopzettelijke verslechtering van de verkochte goederen, zelfs bij consumenten, al op de klant over zodra de verkoper de goederen heeft afgeleverd aan de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is toegewezen aan de zending uitvoeren, indien de klant de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, heeft opgedragen en de verkoper deze persoon of instelling niet eerder aan de klant heeft genoemd.

5.4 De verkoper behoudt zich het recht voor om zich uit het contract terug te trekken in geval van foutieve of ongepaste zelflevering. Dit geldt alleen in het geval dat de verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de verkoper met de nodige zorgvuldigheid een specifieke afdekkingstransactie met de leverancier heeft afgesloten. De verkoper zal al het mogelijke doen om de goederen aan te schaffen. In het geval van onbeschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onmiddellijk terugbetaald.

5.5 Selbstabholung is aus logistischen Gründen nicht möglich.

6) Eigendomsvoorbehoud

Als de verkoper vooraf van tevoren beschikt, behoudt hij de afgifte van de geleverde goederen tot volle betaling van de te betalen aankoopprijs.

7) Mängelhaftung (Gewährleistung)

7.1 Tenzij anders vermeld in de volgende voorschriften, zijn de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing. In afwijking hiervan geldt voor overeenkomsten tot levering van goederen:

7.2 Indien de klant handelt als ondernemer,

 • de verkoper heeft de keuze uit het soort aanvullende prestatie;
 • In het geval van nieuwe goederen is de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf levering van de goederen;
 • Bij gebruikte goederen zijn de rechten en vorderingen wegens gebreken uitgesloten;
 • de verjaringstermijn gaat niet opnieuw in als een vervangende levering plaatsvindt in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken.

7.3 De hierboven vermelde beperkingen van aansprakelijkheid en verkorte termijnen zijn niet van toepassing

 • voor schadeclaims en onkostenvergoedingen door de klant,
 • in het geval dat de verkoper het gebrek op frauduleuze wijze heeft verzwegen,
 • voor goederen die zijn gebruikt voor een gebouw in overeenstemming met hun normale gebruik en de gebrekkigheid hebben veroorzaakt,
 • voor elke bestaande verplichting van de verkoper om updates voor digitale producten te verstrekken in het geval van overeenkomsten voor de levering van goederen met digitale elementen.

7.4 Daarnaast geldt voor ondernemers dat de wettelijke verjaringstermijnen voor een eventueel bestaand wettelijk regresrecht onverlet blijven.

7.5 Als de klant handelt als handelaar in de zin van 1 van het Duitse handelswetboek (HGB), is hij onderworpen aan de commerciële inspectie- en klachtplicht in overeenstemming met Section 377 van het Duitse handelswetboek (HGB). Indien de klant de aldaar gestelde meldingsverplichtingen niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

7.6 Indien de klant optreedt als consument, wordt hij verzocht om bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant hier niet aan voldoet, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.

8) Einlösung von Aktionsgutscheinen

8.1 Vouchers die door de verkoper gratis worden uitgegeven als onderdeel van acties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "actievouchers" genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper en alleen binnen de aangegeven periode.

8.2 Aktionsgutscheine konnen nur von Verbrauchern eingelöst werden.

8.3 Individuele producten kunnen van de tegoedboncampagne worden uitgesloten als er een overeenkomstige beperking van de inhoud van de tegoedbon is.

8.4 Actievouchers kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Latere facturering is niet mogelijk.

8.5 Er kunnen meerdere actievouchers worden ingewisseld voor één bestelling.

8.6 De waarde van de goederen moet minimaal gelijk zijn aan het bedrag van de actievoucher. Eventueel resterend krediet wordt niet terugbetaald door de verkoper.

8.7 Als de waarde van de campagnevoucher onvoldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere door de verkoper aangeboden betaalmethoden worden geselecteerd om het verschil te verrekenen.

8.8 Het tegoed van een actievoucher wordt niet contant uitbetaald en er wordt geen rente vergoed.

8.9 De actievoucher wordt niet terugbetaald als de klant de goederen die betaald zijn geheel of gedeeltelijk retourneert met de actievoucher in het kader van zijn wettelijke herroepingsrecht.

8.10 De actievoucher is overdraagbaar. De verkoper kan de respectieve eigenaar betalen die de actievoucher in de online winkel van de verkoper inwisselt met een vervelende werking. Dit is niet van toepassing als de verkoper kennis heeft van of grove nalatige onwetendheid heeft over de niet-autorisatie, juridische onbekwaamheid of het ontbreken van toestemming van de respectieve eigenaar.

9) Toepasselijk recht

Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

10) Alternatieve geschillenbeslechting

10.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, a denen ein Verbraucher beteiligt ist.

10.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.