Privacybeleid

1) Introductie en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Elnaz Falahati, Platanenstr. 42, 65187 Wiesbaden, Duitsland, Tel.: 061116878709, E-mail: info@mrm-body.com. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

2) Gegevensverzameling bij een bezoek aan onze website

2.1 Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar de siteserver verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid gegevens die in bytes zijn verzonden
 • Bron / referentie van waaruit je naar de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Besturingssysteem gebruikt
 • Gebruikt IP-adres (mogelijk in anonieme vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. Een overdracht of ander gebruik van de gegevens vindt niet plaats. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.

2.2 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. Bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke) te beschermen, gebruikt deze website een SSL of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks "https: //" en het slotsymbool in uw browserregel.

3) cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van deze cookies worden na het sluiten van de browser automatisch weer verwijderd (zogenaamde "sessiecookies"), sommige van deze cookies blijven langer op uw apparaat staan ​​en stellen u in staat pagina-instellingen op te slaan (zogenaamde "permanente cookies"). In het laatste geval zie je de opslagduur in het overzicht van de cookie-instellingen in je webbrowser.

Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die we gebruiken, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit. b AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit. met artikel 6 lid 1 lit.f AVG om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek te waarborgen.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt is.

4) neem contact met ons op

4.1 WhatsApp-Zakelijk

We bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de WhatsApp-nieuwsservice van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland. Hiervoor gebruiken we de zogenaamde "zakelijke versie" van WhatsApp.

Als u via WhatsApp contact met ons opneemt met betrekking tot een specifieke transactie (bijv. Een geplaatste bestelling), bewaren en gebruiken we het mobiele telefoonnummer dat u gebruikte bij WhatsApp en - indien opgegeven - uw voor- en achternaam in overeenstemming met artikel 6, lid 1, verlicht. b. GDPR om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden. Op basis van dezelfde rechtsgrondslag kunnen we u via WhatsApp vragen om verdere gegevens (bestelnummer, klantnummer, adres of e-mailadres) te verstrekken, zodat we uw verzoek aan een specifiek proces kunnen toewijzen.

Als u onze WhatsApp-contactpersoon gebruikt voor algemene vragen (bijv. Over het dienstenaanbod, beschikbaarheid of onze website), bewaren en gebruiken we het mobiele telefoonnummer dat u gebruikte met WhatsApp en - indien verstrekt - uw voor- en achternaam in overeenstemming met artikel 6, lid 1, verlicht. . f AVG op basis van ons legitieme belang bij het efficiënt en tijdig verstrekken van de gevraagde informatie.

Uw gegevens worden alleen gebruikt om uw verzoek via WhatsApp te beantwoorden. Een openbaarmaking aan derden vindt niet plaats.

Houd er rekening mee dat WhatsApp Business toegang heeft tot het adresboek van het mobiele apparaat dat we hiervoor gebruiken en automatisch telefoonnummers die zijn opgeslagen in het adresboek overdraagt ​​naar een server van het moederbedrijf Meta Platforms Inc. in de VS. Voor het beheer van ons WhatsApp Business-account gebruiken we een mobiel eindapparaat waarvan het adresboek alleen de WhatsApp-contactgegevens opslaat van die gebruikers die ook contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp.

Dit zorgt ervoor dat elke persoon wiens WhatsApp-contactgegevens in ons adresboek zijn opgeslagen, al bij het eerste gebruik van de app op zijn apparaat, door de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp te accepteren bij het verzenden van zijn WhatsApp-telefoonnummer uit de adresboeken van zijn chatcontacten in overeenstemming met Art. 6 par. 1 verlicht. een AVG heeft toestemming gegeven. De overdracht van gegevens van gebruikers die geen WhatsApp gebruiken en / of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp is uitgesloten.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door WhatsApp, evenals uw rechten in dit verband en instellingsopties voor het beschermen van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

Als onderdeel van de bovengenoemde verwerking kunnen gegevens worden overgedragen naar servers van Meta Platforms Inc. in de VS.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS-kader voor gegevensbescherming (EU-VS-gegevensprivacykader), dat op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau garandeert.

4.2 Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verwerkt - uitsluitend voor het verwerken en beantwoorden van uw verzoek en alleen voor zover dit nodig is.

De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Als uw contact gericht is op een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor verwerking artikel 6, lid 1, onder b), AVG. Uw gegevens worden verwijderd als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd en voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn die dit tegenspreken.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount

In overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG worden persoonlijke gegevens verder verzameld en verwerkt voor zover nodig in elk geval, als u deze aan ons verstrekt bij het openen van een klantaccount. De gegevens die nodig zijn voor het openen van een account vindt u in het invoerscherm van het betreffende formulier op onze website.

Een verwijdering van uw klantaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Nadat uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens verwijderd, op voorwaarde dat alle gesloten contracten zijn voltooid, er geen wettelijke bewaartermijnen zijn en we geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.

6) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

6.1 Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte gegevens voor het versturen van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het verzenden van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de zogenaamde double-opt-in-procedure, die ervoor zorgt dat u de nieuwsbrief pas ontvangt nadat u uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief uitdrukkelijk heeft bevestigd door op een verificatielink te klikken die naar het opgegeven e-mailadres is verzonden.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Wij slaan uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en tijd van registratie op om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die we verzamelen bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden strikt gebruikt voor het beoogde doel.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefverspreidingslijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover informeren wij u in deze verklaring.

6.2 Warenverfügbarkeitsbenachrichtigung per e-mail

Voor artikelen die tijdelijk niet beschikbaar zijn, kunt u zich aanmelden om per e-mail meldingen over de beschikbaarheid van goederen te ontvangen. We sturen je een eenmalige e-mailmelding over de beschikbaarheid van het item dat je hebt geselecteerd. De enige verplichte informatie voor het verzenden van deze melding is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het verzenden van e-mails gebruiken wij de zogenaamde dubbele opt-in procedure, die ervoor zorgt dat u alleen een melding ontvangt als u uw toestemming hiervoor uitdrukkelijk heeft bevestigd door te klikken op een verificatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verzonden.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Wij slaan uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en tijd van registratie op om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld bij het registreren voor onze e-mailmeldingsservice voor de beschikbaarheid van goederen, worden strikt gebruikt voor het beoogde doel.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de beschikbaarheidsmeldingen door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze mailinglijst die voor dit doel is opgezet, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan dan dit, namelijk wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring zullen informeren.

6.3 Winkelwagenherinneringen per e-mail

Als u uw aankoop bij ons annuleert voordat u de bestelling afrondt, heeft u de mogelijkheid om eenmalig per e-mail te worden herinnerd aan de inhoud van uw virtuele winkelwagen.

De enige verplichte informatie voor het versturen van deze herinnering is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt om u persoonlijk aan te spreken. Voor het verzenden van e-mails gebruiken we de zogenaamde double-opt-in-procedure, die ervoor zorgt dat u alleen een melding ontvangt als u uw toestemming hiervoor uitdrukkelijk hebt bevestigd door op een verificatielink te klikken die naar het opgegeven e-mailadres is verzonden.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG voor het sturen van een winkelwagenherinnering. Wij slaan uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en tijd van registratie op om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die we verzamelen wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mailnotificatieservice, worden strikt gebruikt voor het beoogde doel.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de winkelwagenherinneringen door een bericht te sturen naar bovengenoemde persoon. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze mailinglijst die voor dit doel is opgezet, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan dan dit, namelijk wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring zullen informeren.

7) Gegevensverwerking voor orderverwerking

7.1 Voor zover nodig voor de uitvoering van het contract voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonlijke gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), AVG doorgegeven aan het opdrachtgevende transportbedrijf en de opdrachtgevende kredietinstelling.

Als we u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstig contract, verwerken we de contactgegevens die u bij de bestelling hebt opgegeven (naam, adres, e-mailadres) om te voldoen aan onze wettelijke informatie-eisen in in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter c AVG persoonlijk met behulp van een geschikt communicatiemiddel (bijvoorbeeld per post of e-mail) over komende updates in de wettelijk bepaalde periode. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor meldingen over updates die wij verschuldigd zijn en worden door ons alleen voor dit doel verwerkt voor zover nodig voor de respectieve informatie.

Voor het verwerken van uw bestelling werken wij tevens samen met onderstaande dienstverlener(s) die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

7.2 Er is een nieuwe weergave van een nieuwe pagina met een externe partner. Wir geben Ihren Namen Sowie Ihre Lieferadresse en, Soweit for the Lieferung erforderlich Ihre Telefonnummer, ausschließlich zu Zwecken der Warenlieferung Art. 6 Buikspieren. 1 lit. b DSGVO een einen von uns ausgewählten Versandpartner weiter.

7.3 billbee

Voor het verwerken van bestellingen maken wij gebruik van de volgende aanbieder: Billbee GmbH, Arolser Str. 10, 34477 Twistetal, Duitsland

Naam, adres en, indien van toepassing, andere persoonlijke gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan de aanbieder voor het verwerken van de online bestelling in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit daadwerkelijk nodig is om de bestelling af te handelen.

7.4 Doorgifte van persoonsgegevens aan verzendserviceproviders

- DHL

Wij gebruiken de volgende aanbieder als transportdienstverlener: DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Duitsland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer conform artikel 6 lid 1 letter a AVG voorafgaand aan de levering van de goederen door aan de aanbieder met het oog op het afstemmen van een leveringsdatum of ter kennisgeving van de levering, op voorwaarde dat u hiervoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de aanbieder met het oog op de levering in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven als dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is het niet mogelijk om de bezorgdatum met de aanbieder of de bezorgmelding vooraf af te stemmen.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen aan de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of aan de aanbieder.
-DPD

Als transportdienstverlener gebruiken wij de volgende aanbieder: DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Duitsland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer conform artikel 6 lid 1 letter a AVG voorafgaand aan de levering van de goederen door aan de aanbieder met het oog op het afstemmen van een leveringsdatum of ter kennisgeving van de levering, op voorwaarde dat u hiervoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de aanbieder met het oog op de levering in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven als dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is het niet mogelijk om de bezorgdatum met de aanbieder of de bezorgmelding vooraf af te stemmen.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen aan de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of aan de aanbieder.
-UPS

Als transportdienstverlener gebruiken wij de volgende aanbieder: United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss, Duitsland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer conform artikel 6 lid 1 letter a AVG voorafgaand aan de levering van de goederen door aan de aanbieder met het oog op het afstemmen van een leveringsdatum of ter kennisgeving van de levering, op voorwaarde dat u hiervoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de aanbieder met het oog op de levering in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven als dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is het niet mogelijk om de bezorgdatum met de aanbieder of de bezorgmelding vooraf af te stemmen.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen aan de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of aan de aanbieder.

7.5 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betaaldiensten)

8) webanalyse-services

Google Analytics 4

Deze website maakt gebruik van Google Analytics 4, een webanalyse-service van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google"), die een analyse van uw gebruik van onze website mogelijk maakt.

Wanneer u de website bezoekt, plaatst Google Analytics standaard 4 cookies, die als kleine tekstmodules op uw eindapparaat worden opgeslagen en bepaalde informatie verzamelen. De reikwijdte van deze informatie omvat ook uw IP-adres, dat echter door Google met de laatste cijfers wordt ingekort om directe persoonlijke verwijzing uit te sluiten.

De informatie wordt naar de servers van Google verzonden en daar verwerkt. Overdracht naar Google LLC in de VS is ook mogelijk.

Google gebruikt de namens ons verzamelde informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor ons samen te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het verkorte IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gegevens die in het kader van het gebruik van Google Analytics 4 worden verzameld, worden gedurende een periode van twee maanden opgeslagen en daarna verwijderd.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG.
Zonder uw toestemming wordt tijdens uw bezoek aan de site geen gebruik gemaakt van Google Analytics 4. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, dient u deze service te deactiveren met behulp van de "Cookie Consent Tool" op de website.

We hebben een orderverwerkingscontract met Google gesloten, dat de bescherming van de gegevens van onze sitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde openbaarmaking aan derden verbiedt.

Meer juridische informatie over Google Analytics 4 vindt u op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de en onder https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Demografie
Google Analytics 4 maakt gebruik van de speciale functie "demografische kenmerken" en kan hiermee statistieken opstellen die uitspraken doen over leeftijd, geslacht en interesses van sitebezoekers. Dit wordt gedaan door advertenties en informatie van derden te analyseren. Hiermee kunnen doelgroepen voor marketingactiviteiten worden geïdentificeerd. De verzamelde gegevens kunnen echter niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen en worden na een periode van twee maanden verwijderd.

Google-signalen
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan Google Signals op deze website worden gebruikt om cross-device rapportages te maken. Als u gepersonaliseerde advertenties heeft geactiveerd en uw apparaten aan uw Google-account heeft gekoppeld, kan Google uw gebruiksgedrag over verschillende apparaten en databasemodellen analyseren, ook over verschillende apparaten, onder voorbehoud van uw toestemming voor het gebruik van Google Analytics in overeenstemming met artikel 6, lid 1. (a) AVG-conversies, create. Wij ontvangen geen persoonsgegevens van Google, alleen statistieken. Als u de cross-device-analyse wilt stoppen, kunt u de functie "Gepersonaliseerde advertenties" uitschakelen in de instellingen van uw Google-account. Volg hiervoor de instructies op deze pagina: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Zie de volgende link voor meer informatie over Google Signals: https://support.google.com/analytics/answer/7532985?hl=de

Gebruikers-ID's
Als uitbreiding op Google Analytics 4 kan op deze website de functie "UserIDs" worden gebruikt. Als u heeft ingestemd met het gebruik van Google Analytics 4 in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG, een account hebt aangemaakt op deze website en op verschillende apparaten op dit account bent ingelogd, kunnen uw activiteiten, inclusief conversies, worden geanalyseerd op verschillende apparaten worden.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS-kader voor gegevensbescherming (EU-VS-gegevensprivacykader), dat op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau garandeert.

9) Paginafunctionaliteiten

9.1 Instagram-plug-ins

Op onze website worden plug-ins van het sociale netwerk van de volgende aanbieder gebruikt: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland

Deze plug-ins maken directe interacties met inhoud op het sociale netwerk mogelijk.

Om de bescherming van uw gegevens bij uw bezoek aan onze website te verhogen, worden de plug-ins eerst gedeactiveerd met behulp van een zogenaamde "2-click"- of "Shariff"-oplossing.

Deze integratie zorgt ervoor dat er geen verbinding met de servers van de provider tot stand wordt gebracht wanneer een pagina van onze website wordt opgeroepen die dergelijke plug-ins bevat.

Uw browser maakt alleen een directe verbinding met de servers van de provider wanneer u de plug-ins activeert en daarmee uw toestemming geeft voor gegevensoverdracht in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit. Ongeacht of u zich aanmeldt bij een bestaand gebruikersprofiel, wordt een bepaalde hoeveelheid informatie over uw gebruikte apparaat (inclusief uw IP-adres), uw browser en uw paginageschiedenis naar de provider verzonden en indien nodig daar verwerkt.

Als u bent ingelogd op een bestaand gebruikersprofiel op het sociale netwerk van de aanbieder, wordt daar ook informatie over interacties die via de plug-ins worden uitgevoerd, gepubliceerd en aan uw contacten getoond.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de geactiveerde plug-in te deactiveren door er opnieuw op te klikken. De herroeping heeft echter geen invloed op de gegevens die al aan de aanbieder zijn verzonden.

Gegevens kunnen ook worden overgedragen aan: Meta Platforms Inc., VS

We hebben met de aanbieder een orderverwerkingscontract gesloten, dat de bescherming van de gegevens van onze sitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde openbaarmaking aan derden verbiedt.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS-kader voor gegevensbescherming (EU-VS-gegevensprivacykader), dat op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau garandeert.

9.2 YouTube

Deze website gebruikt plug-ins om video's van de volgende aanbieder weer te geven en af ​​te spelen: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC., VS

Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van de provider om de plug-in te laden. Bepaalde informatie, waaronder uw IP-adres, wordt doorgegeven aan de provider.

Als het afspelen van ingebedde video's via de plug-in wordt gestart, gebruikt de aanbieder ook cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen, afspeelstatistieken te maken en misbruik te voorkomen.

Als u tijdens uw bezoek aan de site bent ingelogd op een gebruikersaccount bij de aanbieder, worden uw gegevens direct toegewezen aan uw account wanneer u op een video klikt. Als u niet aan uw account wilt worden toegewezen, moet u zich afmelden voordat u op de afspeelknop drukt.

Alle bovengenoemde verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het lezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken door deze service te deactiveren met behulp van de "Cookie Consent Tool" op de website.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS-kader voor gegevensbescherming (EU-VS-gegevensprivacykader), dat op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau garandeert.

9.3 Google Maps

Deze website maakt gebruik van een online kaartenservice van de volgende aanbieder: Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Door deze service te gebruiken, wordt u onze locatie getoond en wordt het gemakkelijker om daar te komen.

Zodra u die subpagina's oproept waarin de Google Maps-kaart is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) naar de servers van Google verzonden en daar opgeslagen.Dit kan ook leiden tot overdracht aan de servers van Google LLC. kom in de VS. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel bij Google, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook van niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert deze.

Het verzamelen, opslaan en evalueren vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van het legitieme belang van Google bij het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van Google-websites. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, hoewel u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google bij het gebruik van Google Maps, heeft u ook de mogelijkheid om de Google Maps-webservice volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kan dan niet worden gebruikt.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw hierboven beschreven gegevens in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. een DSGVO heeft ingehaald. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Volg de hierboven genoemde mogelijkheid om bezwaar te maken om uw opname uit te oefenen.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS-kader voor gegevensbescherming (EU-VS-gegevensprivacykader), dat op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau garandeert.

9.4 Google Vertalen

Deze site maakt gebruik van de "Google Translate" vertaaldienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") via een API-integratie. De browser die u gebruikt, maakt verbinding met de Google-servers zodat de vertaling automatisch wordt weergegeven op basis van uw keuze voor een landstaal. Google maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt meestal overgebracht naar een server van Google en daar opgeslagen; het kan ook worden overgebracht naar de server van Google LLC. kom in de VS.

Als persoonlijke gegevens worden verwerkt, gebeurt dit in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f AVG op basis van ons gerechtvaardigd belang bij onbelemmerde en universele toegankelijkheid van onze website.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens zoals hierboven beschreven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. een AVG verkregen. U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst herroepen. Om uw herroeping uit te oefenen, deactiveert u deze dienst in de "Cookie Consent Tool" op de website.

Voor gegevensoverdracht naar de VS heeft de aanbieder zich aangesloten bij het EU-VS-kader voor gegevensbescherming (EU-VS-gegevensprivacykader), dat op basis van een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie de naleving van het Europese gegevensbeschermingsniveau garandeert.

9.5 onderhouden

Om de interactie met onze bezoekers te verbeteren, gebruiken we een Javascript-plug-in van uptain GmbH, Obergrünewalder Str.8 a, 42103 Wuppertal ("uptain-plug-in"). Hierdoor kunnen wij uw gebruik van de website analyseren en het klantcontact verbeteren (bijvoorbeeld via een dialoogvenster). Om dit te doen, verzamelen we informatie over uw gebruiksgedrag, dwz beweging van de cursor, verblijfsduur, aangeklikte links en eventueel verstrekte informatie.

Alle hierboven beschreven verwerkingen, in het bijzonder het lezen van informatie over het gebruikte eindapparaat, worden alleen uitgevoerd als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Zonder deze toestemming wordt Uptain niet gebruikt tijdens uw bezoek aan de site.

U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. Om uw herroeping uit te oefenen, dient u deze service te deactiveren in de "Cookie Consent Tool" op de website.

Wij hebben met Uptain een orderverwerkingsovereenkomst gesloten, waarmee wij Uptain verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

Als alternatief kunt u op elk moment permanent bezwaar maken tegen de webanalyse van Uptain door een opt-out-link te activeren door het gebruik van de uptain-plug-in op elk moment te deactiveren via de volgende link: www.mrm-body.com?__up_tracking_unsubscribe

9.6 Shopsync voor Shopify

Deze website maakt gebruik van de Shopify-app "Shopsync" van ShopSync LLC, PO Box 252, Jefferson City, TN 37760, VS.
Met behulp van ShopSync wordt de nieuwsbriefservice "Mailchimp" zodanig gesynchroniseerd met ons Shopify-account dat updates in Mailchimp-e-maillijsten (zoals een voltooide opt-out door een nieuwsbriefontvanger) ook automatisch worden opgeslagen op Shopify en op de anderzijds Nieuwe contactgegevens die worden gegenereerd door contracten die op Shopify zijn gesloten, worden automatisch overgebracht naar de e-maillijsten van Mailchimp.

In het eerste geval worden gegevens verwerkt in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van ons legitieme belang bij het effectief en systeemoverkoepelend onderhoud van de bestanden van geadresseerden van reclame en de efficiënte naleving van wettelijk belangrijke statusveranderingen.

In het tweede geval worden de voor- en achternaam, het adres en het e-mailadres van de gebruiker samen met transactiegerelateerde informatie alleen geregistreerd op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG na een contract is gesloten op Shopify voor opname in de Mailchimp-lijst (aankoopbedrag, tijd en datum van aankoop) overgedragen aan Mailchimp door ShopSync.

Gegevens die op deze manier worden overgedragen, worden na synchronisatie niet opgeslagen of bewaard door ShopSync. Alle informatie die wordt gesynchroniseerd tussen Shopify en Mailchimp wordt verzonden via Secure Socket Layer (SSL)-technologie en alle verzonden informatie blijft versleuteld tijdens het synchronisatieproces.

Het synchronisatieproces vereist dat informatie via een beveiligde verbinding wordt verzonden naar servers die worden gehost door Amazon Web Services in de Verenigde Staten.

Meer informatie over gegevensbescherming over ShopSync vindt u hier: https://www.shop-sync.com/privacy-policy

10) Hulpmiddelen en diversen

Toestemmingstool voor cookies

Deze website maakt gebruik van een zogenaamde “cookie-toestemmingstool” om effectieve toestemming van de gebruiker te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde toepassingen waarvoor toestemming vereist is. De “cookie-toestemmingstool” wordt aan gebruikers getoond wanneer zij de pagina bezoeken in de vorm van een interactieve gebruikersinterface waarop toestemming kan worden gegeven voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde toepassingen door een vakje aan te vinken. Door het gebruik van de tool worden alle cookies/diensten waarvoor toestemming nodig is, alleen geladen als de betreffende gebruiker toestemming geeft door het vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het apparaat van de gebruiker worden geplaatst als er toestemming is gegeven.

De tool stelt technisch noodzakelijke cookies in om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden hier over het algemeen niet verwerkt.

Als in individuele gevallen persoonsgegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt voor het opslaan, toewijzen of loggen van cookie-instellingen, gebeurt dit in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG op basis van onze legitieme interesse in een wettelijk compliant, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus een wettelijk compliant ontwerp van onze website.

Een andere rechtsgrond voor verwerking is artikel 6 (1) (c) AVG. Als verantwoordelijke zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de betreffende toestemming van de gebruiker.

Indien nodig hebben we met de aanbieder een orderverwerkingscontract gesloten, dat de bescherming van de gegevens van onze sitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde openbaarmaking aan derden verbiedt.

Meer informatie over de exploitant en de instellingsopties voor de cookie-toestemmingstool vindt u direct in de bijbehorende gebruikersinterface op onze website.

11) rechten van de betrokken persoon

11.1 De toepasselijke gegevensbeschermingswet verleent u de volgende rechten van betrokkenen (informatie- en interventierechten) jegens de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarbij wordt verwezen naar de rechtsgrond die voor de respectieve uitoefening wordt genoemd vereisten:

 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 15 AVG;
 • Recht op rectificatie in overeenstemming met artikel 16 AVG;
 • Recht op verwijdering in overeenstemming met artikel 17 AVG;
 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG;
 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 19 AVG;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG;
 • Recht om de gegeven toestemming in te trekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG;
 • Recht om te klagen in overeenstemming met artikel 77 AVG.

11.2 RECHT OP DOEL

ALS WE IN EEN BELANG VOOR UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Door onze zwaarwichtig belang IN PROCES, U HET RECHT OP EEN TERM, om redenen die voortvloeien uit het getoonde situatie TEGEN DE VERWERKING CONFLICT MET werking voor de toekomst beroep.

MAAK het gebruiksrecht, we stoppen met het verwerken van de gegevens data. Finishing BLIJFT MAAR dat gereserveerd is tijdens WE VERPLICHTE BESCHERMING goede doelen voor verwerking hun interesses, fundamentele rechten en vrijheden van wegen of indien de verwerking van de handhaving, de uitoefening of de verdediging van juridische claims DIENT bewijzen.

Zijn uw persoonsgegevens die worden verwerkt door ons aan Mail Direct GEBRUIK VAN HET RECHT, TE ALLEN TIJDE TEGEN verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens dat is onderworpen KLAAR IN DE ZIN VAN dergelijke reclame beroep. U KUNT OPPOSITIE zoals hierboven beschreven uit te oefenen.

GEBRUIK VAN UW RAMPENRECHT, WIJ BEËINDIGEN DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE AANVAARDING.

12) Duur van opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonlijke gegevens is gebaseerd op de respectieve wettelijke basis, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - aanvullend op de respectieve wettelijke bewaarperiode (bijvoorbeeld commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van een uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG worden de betreffende gegevens opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.

Er zijn wettelijke bewaartermijnen voor gegevens die, in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen, zijn gebaseerd op artikel 6 para. 1 lit. b DSGVO worden verwerkt, deze gegevens worden routinematig verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn, op voorwaarde dat zij niet langer aan het contract of contractbesprekingen noodzakelijk na te komen en / of aanhoudt onze kant geen wettig belang bij de verdere opslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht van bezwaar overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG uitoefent, tenzij wij dwingende, beschermingswaardige redenen kunnen aantonen dat de verwerking zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht van bezwaar uit hoofde van artikel 21, lid 2, AVG uitoefent.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze Verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonlijke gegevens gewist als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.