Privacybeleid

1) Introductie en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Elnaz Falahati, Dotzheimerstr.20, 65185 WIesbaden, Duitsland, Tel.: 061116878709, e-mail: info@mrm-body.com. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. Bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke) te beschermen, gebruikt deze website een SSL of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks "https: //" en het slotsymbool in uw browserregel.

2) Gegevensverzameling bij een bezoek aan onze website

Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar de siteserver verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid gegevens die in bytes zijn verzonden
 • Bron / referentie van waaruit je naar de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Besturingssysteem gebruikt
 • Gebruikt IP-adres (mogelijk in anonieme vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. Een overdracht of ander gebruik van de gegevens vindt niet plaats. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.

3) cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van deze cookies worden na het sluiten van de browser automatisch weer verwijderd (zogenaamde "sessiecookies"), sommige van deze cookies blijven langer op uw apparaat staan ​​en stellen u in staat pagina-instellingen op te slaan (zogenaamde "permanente cookies"). In het laatste geval zie je de opslagduur in het overzicht van de cookie-instellingen in je webbrowser.

Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die we gebruiken, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit. b AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit. met artikel 6 lid 1 lit.f AVG om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek te waarborgen.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt is.

4) neem contact met ons op

4.1 Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verwerkt - uitsluitend voor het verwerken en beantwoorden van uw verzoek en alleen voor zover dit nodig is.

De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Als uw contact gericht is op een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor verwerking artikel 6, lid 1, onder b), AVG. Uw gegevens worden verwijderd als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd en voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn die dit tegenspreken.

4.2 WhatsApp-Zakelijk

We bieden bezoekers van onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via de WhatsApp-nieuwsservice van WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland. Hiervoor gebruiken we de zogenaamde "zakelijke versie" van WhatsApp.

Als u via WhatsApp contact met ons opneemt met betrekking tot een specifieke transactie (bijv. Een geplaatste bestelling), bewaren en gebruiken we het mobiele telefoonnummer dat u gebruikte bij WhatsApp en - indien opgegeven - uw voor- en achternaam in overeenstemming met artikel 6, lid 1, verlicht. b. GDPR om uw verzoek te verwerken en te beantwoorden. Op basis van dezelfde rechtsgrondslag kunnen we u via WhatsApp vragen om verdere gegevens (bestelnummer, klantnummer, adres of e-mailadres) te verstrekken, zodat we uw verzoek aan een specifiek proces kunnen toewijzen.

Als u onze WhatsApp-contactpersoon gebruikt voor algemene vragen (bijv. Over het dienstenaanbod, beschikbaarheid of onze website), bewaren en gebruiken we het mobiele telefoonnummer dat u gebruikte met WhatsApp en - indien verstrekt - uw voor- en achternaam in overeenstemming met artikel 6, lid 1, verlicht. . f AVG op basis van ons legitieme belang bij het efficiënt en tijdig verstrekken van de gevraagde informatie.

Uw gegevens worden alleen gebruikt om uw verzoek via WhatsApp te beantwoorden. Een openbaarmaking aan derden vindt niet plaats.

Houd er rekening mee dat WhatsApp Business toegang heeft tot het adresboek van het mobiele apparaat dat we hiervoor gebruiken en automatisch telefoonnummers die zijn opgeslagen in het adresboek overdraagt ​​naar een server van het moederbedrijf Meta Platforms Inc. in de VS. Voor het beheer van ons WhatsApp Business-account gebruiken we een mobiel eindapparaat waarvan het adresboek alleen de WhatsApp-contactgegevens opslaat van die gebruikers die ook contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp.

Dit zorgt ervoor dat elke persoon wiens WhatsApp-contactgegevens in ons adresboek zijn opgeslagen, al bij het eerste gebruik van de app op zijn apparaat, door de gebruiksvoorwaarden van WhatsApp te accepteren bij het verzenden van zijn WhatsApp-telefoonnummer uit de adresboeken van zijn chatcontacten in overeenstemming met Art. 6 par. 1 verlicht. een AVG heeft toestemming gegeven. De overdracht van gegevens van gebruikers die geen WhatsApp gebruiken en / of geen contact met ons hebben opgenomen via WhatsApp is uitgesloten.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door WhatsApp, evenals uw rechten in dit verband en instellingsopties voor het beschermen van uw privacy vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount

In overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG worden persoonlijke gegevens verder verzameld en verwerkt voor zover nodig in elk geval, als u deze aan ons verstrekt bij het openen van een klantaccount. De gegevens die nodig zijn voor het openen van een account vindt u in het invoerscherm van het betreffende formulier op onze website.

Een verwijdering van uw klantaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Nadat uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens verwijderd, op voorwaarde dat alle gesloten contracten zijn voltooid, er geen wettelijke bewaartermijnen zijn en we geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.

6) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

6.1 Shopify e-mail

Onze e-mailnieuwsbrieven worden verzonden via deze provider: Shopify International Limited, Victoria Buildings, 2nd Floor, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland

Gegevens worden ook overgedragen aan: Shopify Inc., 150 Elgin St, Ottawa, ON K2P 1L4, Canada, Shopify Data Processing (USA) Inc., Shopify Payments (USA) Inc. of Shopify (USA) Inc.

Op basis van ons gerechtvaardigd belang bij effectieve en gebruiksvriendelijke nieuwsbriefmarketing geven wij de door u verstrekte gegevens bij de aanmelding voor de nieuwsbrief door aan deze aanbieder in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, zodat deze de nieuwsbrief op onze namens.

Behoudens uw uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), AVG, voert de aanbieder ook een statistische evaluatie uit van het succes van nieuwsbriefcampagnes met behulp van webbakens of trackingpixels in de verzonden e-mails, de openingspercentages en specifieke interacties met de inhoud van de nieuwsbrief kan worden gemeten. Apparaatinformatie (bijv. toegangstijd, IP-adres, browsertype en besturingssysteem) wordt ook verzameld en geëvalueerd, maar niet samengevoegd met andere databases.
U kunt uw toestemming voor het volgen van de nieuwsbrief te allen tijde met ingang van de toekomst herroepen.

We hebben met de aanbieder een orderverwerkingscontract gesloten, dat de gegevens van onze sitebezoekers beschermt en openbaarmaking aan derden verbiedt.

Wanneer gegevens worden doorgegeven aan Canada, wordt een passend niveau van gegevensbescherming gegarandeerd door een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS vertrouwt de aanbieder op modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

6.2 Warenverfügbarkeitsbenachrichtigung per e-mail

Voor artikelen die tijdelijk niet beschikbaar zijn, kunt u zich aanmelden om per e-mail meldingen over de beschikbaarheid van goederen te ontvangen. We sturen je een eenmalige e-mailmelding over de beschikbaarheid van het item dat je hebt geselecteerd. De enige verplichte informatie voor het verzenden van deze melding is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en kan worden gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. Voor het verzenden van e-mails gebruiken wij de zogenaamde dubbele opt-in procedure, die ervoor zorgt dat u alleen een melding ontvangt als u uw toestemming hiervoor uitdrukkelijk heeft bevestigd door te klikken op een verificatielink die naar het opgegeven e-mailadres is verzonden.

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Wij slaan uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en tijd van registratie op om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die door ons worden verzameld bij het registreren voor onze e-mailmeldingsservice voor de beschikbaarheid van goederen, worden strikt gebruikt voor het beoogde doel.

U kunt zich op elk moment afmelden voor de beschikbaarheidsmeldingen door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk verwijderd uit onze mailinglijst die voor dit doel is opgezet, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens te gebruiken die verder gaan dan dit, namelijk wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring zullen informeren.

7) Gegevensverwerking voor orderverwerking

7.1 Voor zover nodig voor de uitvoering van het contract voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonlijke gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), AVG doorgegeven aan het opdrachtgevende transportbedrijf en de opdrachtgevende kredietinstelling.

Als we u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstig contract, verwerken we de contactgegevens die u bij de bestelling hebt opgegeven (naam, adres, e-mailadres) om te voldoen aan onze wettelijke informatie-eisen in in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter c AVG persoonlijk met behulp van een geschikt communicatiemiddel (bijvoorbeeld per post of e-mail) over komende updates in de wettelijk bepaalde periode. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor meldingen over updates die wij verschuldigd zijn en worden door ons alleen voor dit doel verwerkt voor zover nodig voor de respectieve informatie.

Voor het verwerken van uw bestelling werken wij tevens samen met onderstaande dienstverlener(s) die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

7.2 Er is een nieuwe weergave van een nieuwe pagina met een externe partner. Wir geben Ihren Namen Sowie Ihre Lieferadresse en, Soweit for the Lieferung erforderlich Ihre Telefonnummer, ausschließlich zu Zwecken der Warenlieferung Art. 6 Buikspieren. 1 lit. b DSGVO een einen von uns ausgewählten Versandpartner weiter.

7.3 Gebruik van speciale dienstverleners voor uitvoering

Billbee

Voor het verwerken van bestellingen maken wij gebruik van de volgende aanbieder: Billbee GmbH, Arolser Str. 10, 34477 Twistetal, Duitsland

Naam, adres en, indien van toepassing, andere persoonlijke gegevens worden uitsluitend doorgegeven aan de aanbieder voor het verwerken van de online bestelling in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG. Uw gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit daadwerkelijk nodig is om de bestelling af te handelen.

7.4 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betaaldiensten)

- Paypal

Een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Als u bij de aanbieder een betaalmethode kiest waarbij u vooraf betaalt (bijv. creditcardbetaling), de betaalgegevens die u tijdens het bestelproces heeft opgegeven (o.a. naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) en informatie over de inhoud van uw bestelling wordt aan hen doorgegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de aanbieder en alleen voor zover dit noodzakelijk is.

Als u een betaalmethode kiest waarbij de aanbieder een voorschot betaalt (bijvoorbeeld factuur of aankoop op afbetaling of automatische incasso), wordt u ook gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens in te voeren (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats , geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel gegevens over een alternatief betaalmiddel).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen, geven wij deze gegevens door aan de aanbieder voor een kredietcontrole in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Aan de hand van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (bijvoorbeeld winkelwagen, factuurbedrag, bestelhistorie, betalingshistorie) controleert de aanbieder of de door u gekozen betalingsmogelijkheid kan worden verleend met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht aan ons of aan de aanbieder te sturen. De aanbieder kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor contractuele betalingsverwerking.
- Shopify-betalingen

Een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland

Als u bij de aanbieder een betaalmethode kiest waarbij u vooraf betaalt (bijv. creditcardbetaling), de betaalgegevens die u tijdens het bestelproces heeft opgegeven (o.a. naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) en informatie over de inhoud van uw bestelling wordt aan hen doorgegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de aanbieder en alleen voor zover dit noodzakelijk is.

8) Paginafunctionaliteiten

8.1 Instagram-plug-ins

Op onze website worden plug-ins van het sociale netwerk van de volgende aanbieder gebruikt: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland

Deze plug-ins maken directe interacties met inhoud op het sociale netwerk mogelijk.

Om de bescherming van uw gegevens bij uw bezoek aan onze website te verhogen, worden de plug-ins eerst gedeactiveerd met behulp van een zogenaamde "2-click"- of "Shariff"-oplossing.

Deze integratie zorgt ervoor dat er geen verbinding met de servers van de provider tot stand wordt gebracht wanneer een pagina van onze website wordt opgeroepen die dergelijke plug-ins bevat.

Uw browser maakt alleen een directe verbinding met de servers van de provider wanneer u de plug-ins activeert en daarmee uw toestemming geeft voor gegevensoverdracht in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit. Ongeacht of u zich aanmeldt bij een bestaand gebruikersprofiel, wordt een bepaalde hoeveelheid informatie over uw gebruikte apparaat (inclusief uw IP-adres), uw browser en uw paginageschiedenis naar de provider verzonden en indien nodig daar verwerkt.

Als u bent ingelogd op een bestaand gebruikersprofiel op het sociale netwerk van de aanbieder, wordt daar ook informatie over interacties die via de plug-ins worden uitgevoerd, gepubliceerd en aan uw contacten getoond.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de geactiveerde plug-in te deactiveren door er opnieuw op te klikken. De herroeping heeft echter geen invloed op de gegevens die al aan de aanbieder zijn verzonden.

Gegevens kunnen ook worden overgedragen aan: Meta Platforms Inc., VS

We hebben met de aanbieder een orderverwerkingscontract gesloten, dat de bescherming van de gegevens van onze sitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde openbaarmaking aan derden verbiedt.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS vertrouwt de aanbieder op modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

8.2 YouTube

Deze website gebruikt plug-ins om video's van de volgende aanbieder weer te geven en af ​​te spelen: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland

Gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan: Google LLC., VS

Als u een pagina van onze website oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van de provider om de plug-in te laden. Bepaalde informatie, waaronder uw IP-adres, wordt doorgegeven aan de provider.

Als het afspelen van ingebedde video's via de plug-in wordt gestart, gebruikt de aanbieder ook cookies om informatie over gebruikersgedrag te verzamelen, afspeelstatistieken te maken en misbruik te voorkomen.

Als u tijdens uw bezoek aan de site bent ingelogd op een gebruikersaccount bij de aanbieder, worden uw gegevens direct toegewezen aan uw account wanneer u op een video klikt. Als u niet aan uw account wilt worden toegewezen, moet u zich afmelden voordat u op de afspeelknop drukt.

Alle bovengenoemde verwerkingen, in het bijzonder het plaatsen van cookies voor het lezen van informatie op het gebruikte eindapparaat, vinden alleen plaats als u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde met ingang van de toekomst intrekken door deze service te deactiveren met behulp van de "Cookie Consent Tool" op de website.

Voor de overdracht van gegevens naar de VS vertrouwt de aanbieder op modelcontractbepalingen van de Europese Commissie, die bedoeld zijn om naleving van het Europese niveau van gegevensbescherming te waarborgen.

8.3 Google Vertalen

Deze site maakt gebruik van de "Google Translate" vertaaldienst van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google") via een API-integratie. De browser die u gebruikt, maakt verbinding met de Google-servers zodat de vertaling automatisch wordt weergegeven op basis van uw keuze voor een landstaal. Google maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief het verkorte IP-adres) wordt meestal overgebracht naar een server van Google en daar opgeslagen; het kan ook worden overgebracht naar de server van Google LLC. kom in de VS.

Meer informatie over Google Translate en het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/policies/privacy/

Sie können Ihre erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft bredererufen. Um Ihren Widerruf auszuüben, deaktivieren Sie diesen Dienst im auf der Webseite bereitgestellten "Cookie-Consent-Tool".

9) Hulpmiddelen en diversen

9.1 Toestemmingstool voor cookies

Deze website gebruikt een zogenaamde "cookie consent tool" om effectieve gebruikerstoestemming te verkrijgen voor cookies en op cookies gebaseerde applicaties waarvoor toestemming nodig is. De "Cookie Consent Tool" wordt aan gebruikers getoond wanneer de pagina wordt opgeroepen in de vorm van een interactieve gebruikersinterface, waarop toestemming kan worden gegeven voor bepaalde cookies en/of op cookies gebaseerde applicaties door het vakje aan te vinken. Door het gebruik van de tool worden alle cookies / diensten waarvoor toestemming vereist is alleen geladen als de betreffende gebruiker toestemming geeft door het vakje aan te vinken. Dit zorgt ervoor dat dergelijke cookies alleen op het betreffende eindapparaat van de gebruiker worden geplaatst als daarvoor toestemming is gegeven.

De tool stelt technisch noodzakelijke cookies in om uw cookievoorkeuren op te slaan. Persoonlijke gebruikersgegevens worden hier over het algemeen niet verwerkt.

Als in individuele gevallen persoonsgegevens (zoals het IP-adres) worden verwerkt voor het opslaan, toewijzen of loggen van cookie-instellingen, gebeurt dit in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG op basis van onze legitieme interesse in een wettelijk compliant, gebruikersspecifiek en gebruiksvriendelijk toestemmingsbeheer voor cookies en dus een wettelijk compliant ontwerp van onze website.

Een andere rechtsgrond voor verwerking is artikel 6 (1) (c) AVG. Als verantwoordelijke zijn wij onderworpen aan de wettelijke verplichting om het gebruik van technisch onnodige cookies afhankelijk te maken van de betreffende toestemming van de gebruiker.

We hebben met de aanbieder een orderverwerkingscontract gesloten, dat de bescherming van de gegevens van onze sitebezoekers waarborgt en ongeoorloofde openbaarmaking aan derden verbiedt.

Meer informatie over de exploitant en de instellingsopties voor de cookie-toestemmingstool vindt u direct in de bijbehorende gebruikersinterface op onze website.

9.2 Google Maps

Deze website maakt gebruik van een online kaartenservice van de volgende aanbieder: Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ("Google").

Google Maps is een webservice voor het weergeven van interactieve (land)kaarten om geografische informatie visueel weer te geven. Door deze service te gebruiken, wordt u onze locatie getoond en wordt het gemakkelijker om daar te komen.

Zodra u die subpagina's oproept waarin de Google Maps-kaart is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (zoals uw IP-adres) naar de servers van Google verzonden en daar opgeslagen.Dit kan ook leiden tot overdracht aan de servers van Google LLC. kom in de VS. Dit gebeurt ongeacht of Google een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er een gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt worden gekoppeld aan uw profiel bij Google, moet u zich afmelden voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens (ook van niet-ingelogde gebruikers) op als gebruiksprofielen en evalueert deze.

Het verzamelen, opslaan en evalueren vindt plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter f AVG op basis van het legitieme belang van Google bij het weergeven van gepersonaliseerde advertenties, marktonderzoek en/of het op behoeften gebaseerde ontwerp van Google-websites. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, hoewel u contact moet opnemen met Google om dit recht uit te oefenen. Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google bij het gebruik van Google Maps, heeft u ook de mogelijkheid om de Google Maps-webservice volledig te deactiveren door de JavaScript-toepassing in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kan dan niet worden gebruikt.

Voor zover wettelijk vereist, hebben wij uw toestemming voor de verwerking van uw hierboven beschreven gegevens in overeenstemming met artikel 6 par. 1 verlicht. een DSGVO heeft ingehaald. U kunt uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect intrekken. Volg de hierboven genoemde mogelijkheid om bezwaar te maken om uw opname uit te oefenen.

10) rechten van de betrokken persoon

10.1 De toepasselijke gegevensbeschermingswet verleent u de volgende rechten van betrokkenen (informatie- en interventierechten) jegens de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarbij wordt verwezen naar de rechtsgrond die voor de respectieve uitoefening wordt genoemd vereisten:

 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 15 AVG;
 • Recht op rectificatie in overeenstemming met artikel 16 AVG;
 • Recht op verwijdering in overeenstemming met artikel 17 AVG;
 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG;
 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 19 AVG;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG;
 • Recht om de gegeven toestemming in te trekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG;
 • Recht om te klagen in overeenstemming met artikel 77 AVG.

10.2 RECHT OP DOEL

ALS WE IN EEN BELANG VOOR UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Door onze zwaarwichtig belang IN PROCES, U HET RECHT OP EEN TERM, om redenen die voortvloeien uit het getoonde situatie TEGEN DE VERWERKING CONFLICT MET werking voor de toekomst beroep.

MAAK het gebruiksrecht, we stoppen met het verwerken van de gegevens data. Finishing BLIJFT MAAR dat gereserveerd is tijdens WE VERPLICHTE BESCHERMING goede doelen voor verwerking hun interesses, fundamentele rechten en vrijheden van wegen of indien de verwerking van de handhaving, de uitoefening of de verdediging van juridische claims DIENT bewijzen.

Zijn uw persoonsgegevens die worden verwerkt door ons aan Mail Direct GEBRUIK VAN HET RECHT, TE ALLEN TIJDE TEGEN verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens dat is onderworpen KLAAR IN DE ZIN VAN dergelijke reclame beroep. U KUNT OPPOSITIE zoals hierboven beschreven uit te oefenen.

GEBRUIK VAN UW RAMPENRECHT, WIJ BEËINDIGEN DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE AANVAARDING.

11) Duur van opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonlijke gegevens is gebaseerd op de respectieve wettelijke basis, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - aanvullend op de respectieve wettelijke bewaarperiode (bijvoorbeeld commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van een uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG worden de betreffende gegevens opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.

Er zijn wettelijke bewaartermijnen voor gegevens die, in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen, zijn gebaseerd op artikel 6 para. 1 lit. b DSGVO worden verwerkt, deze gegevens worden routinematig verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn, op voorwaarde dat zij niet langer aan het contract of contractbesprekingen noodzakelijk na te komen en / of aanhoudt onze kant geen wettig belang bij de verdere opslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht van bezwaar overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG uitoefent, tenzij wij dwingende, beschermingswaardige redenen kunnen aantonen dat de verwerking zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht van bezwaar uit hoofde van artikel 21, lid 2, AVG uitoefent.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze Verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonlijke gegevens gewist als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.