Privacybeleid

Elnaz Falahati
Dotzheimerstr.20
65185 Wiesbaden
Duitsland

Tel: 061116878709
E-mail: info@mrm-body.com

BTW-nummer: DE330551032

Platform van de Europese Commissie voor Online Dispute Resolution: https://ec.europa.eu/odr

We zijn niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

Haftungsausschluss
De exploitant spant zich in om op deze website voor zover redelijkerwijs correcte en volledige informatie te verstrekken. De exploitant aanvaardt echter geen aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op deze website, tenzij het gaat om wettelijk verplichte informatie of contractuele teksten (bijv. Impressum, verklaring gegevensbescherming, algemene voorwaarden, annuleringsvoorwaarden, Productinformatie). Dit geldt ook voor alle verbindingen ("links") waarnaar deze website direct of indirect verwijst. De exploitant is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een pagina die met een dergelijke link wordt bereikt. De exploitant behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen of aanvullingen op de verstrekte informatie aan te brengen.

Alle producten worden op eigen risico meegenomen en gebruikt. Geen van de genoemde producten is bedoeld voor de behandeling van een bestaande ziekte of voor therapie. Er wordt geen medisch advies gegeven. Raadpleeg uw arts voordat u een product gebruikt. Als er bijwerkingen van welke aard dan ook optreden, stop dan met het gebruik en informeer uw arts. De informatie voor elk artikel is afkomstig van de fabrikant of de verpakking. Raadpleeg de bijsluiter en overschrijd de aangegeven dosis niet. Houd de producten buiten het bereik van kinderen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade aan de gezondheid van welke aard dan ook.Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onjuiste informatie of wijzigingen in ingrediënten. Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een evenwichtige voeding. De verbruiksadviezen moeten in acht worden genomen.